1.ข้อมูลทั่วไป step 1 step 2 step 3 step 4 step 5


ฟอร์ม

เลขลำดับที่ ตามคำสั่งประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร

เลขลำดับตามคำสั่งในหนังสือรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรที่ ทาง กพ.ทอ. ได้ประกาศไว้

ชุด และ เครื่องแบบ


ไซต์เสื้อกีฬาคอปกไซต์เสื้อสีทราย (เสื้อข้างในประกอบชุดพราง)ไซต์กางเกงขายาวกีฬาประวัติ


your image ใช้รูปภาพหน้าตรงเท่านั้น
ใส่เป็นตัวเลข
* ตำแหน่งชื่อเต็ม หาข้อมูลได้จากคำสั่งบรรจุ หรือคำสั่งแต่งตั้ง ถ้าไม่มีคำสั่งให้ดำเนินการหาข้อมูลที่ กพ.หน่วยที่ท่านสังกัดอยู่
* ตำแหน่งชื่อย่อ หาข้อมูล กพ.หน่วยที่ท่านสังกัดอยู่

* กรณีที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งยศ ให้ใส่เลข 0

* กรณีที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งยศ หรือไม่มี เลข ลชทอ.รอง ให้ใส่เลข 0


* กรณีที่ยังไม่มี ให้ใส่เลข 0

บรรจุเมื่อ

อายุราชการ

วัน/เดือน/ปี เกิด


* กรุณาใส่คำนำหน้า

* กรุณาใส่คำนำหน้า

สำรวจการฉีดวัคซีน covid - 19กำหนดการฉีดเข็มที่ 1 เมื่อ

กำหนดการฉีดเข็มที่ 2 เมื่อ

กำหนดการฉีดเข็มที่ 3 เมื่อ

กำหนดการฉีดเข็มที่ 4 เมื่อ

update : 05-03-2024