แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 101 .... | พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘ .... | นักเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 8 มอบกังหันน้ำชัยพัฒนา .... | นทน.พันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘ ทำกิจกรรมบริจาคโลหิต .... | นักเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 8 ร่วมกันทำความสะอาด (5ส.) .... | นักเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ .... | พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 8 .... | พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 100 .... | การฝึกภาคสนามค่ายฝึกนรเทพ 100 .... | นักเรียนนายทหารประทวน หลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ 100 ศึกษาดูงาน นอกที่ตั้งดอนเมือง .... | ผลงาน infographic นทน. หลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ 100 หัวข้อ ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ AIR .... | พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 100 .... | พิธีเปิดการฝึกหลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ 100 .... | ประชุมคณะอาจารย์ก่อนการเปิดการฝึกศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ 100 .... | แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 100 .... |


|
Philosophy Of School

ปรัชญา โรงเรียนนายทหารชั้นประทวนมีความรับผิดชอบ
รู้ขอบเขตหน้าที่
มีความอดทนและอดกลั้น
... EXPLORE YOUR OPTIONS :: หลักสูตร Course

|
EXPLORE YOUR NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์


... News :: ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมของโรงเรียน# ชื่อข่าว ดูรายนละเอียด

1

นักเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 8 ร่วมกันทำความสะอาด (5ส.)

2

นักเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

3

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 8

4

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 100

5

การฝึกภาคสนามค่ายฝึกนรเทพ 100

6

นักเรียนนายทหารประทวน หลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ 100 ศึกษาดูงาน นอกที่ตั้งดอนเมือง

7

ผลงาน infographic นทน. หลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ 100 หัวข้อ ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ AIR

8

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 100

9

พิธีเปิดการฝึกหลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ 100

10

ประชุมคณะอาจารย์ก่อนการเปิดการฝึกศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ 100

11

แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 100

12

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 7

13

มอบเกียรติบัตรผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด หลักสูตรพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 7

14

No Gift Policy ประจำปี 67

15

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 7

16

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 6

17

แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 7

18

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 6

19

บรรยากาศการตรวจสอบประวัติของผู้เข้ารับการศึกษา พันจ่าอากาศรุ่นที่ 6

20

แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 6

21

แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ.ปี 66

22

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๙

23

เปิดการฝึกหลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ ๙๙

24

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 99

25

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 5

26

กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.นป.ยศ.ทอ. ประจำปี 2566

27

พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น รร.นป. ประจำปี 66

28

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 5

29

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 4

30

แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 99

31

แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 5

32

การป้องกันยาเสพติด ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ

33

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๔

34

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๓

35

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

36

พิธีปิดการฝึกอบรมกำลังพลสำรองเจ้าทำหน้าที่ทหารอาสา รุ่นที่ ๓

37

สวดมนต์ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา

38

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

39

แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 4

40

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๓

41

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๘

42

ภาพบรรยากาศการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 98

43

พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.ยศ.ทอ. เข้ามอบโอวาทให้แก่นักเรียนนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๘

44

มอบเกียรติบัตร หมวดวิชาที่ 1 นนป.98

45

การสอบบุคคลท่ามือเปล่า นนป.98

46

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาทหารของ นป.98

47

รับฟังแถลงนโยบายกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

48

รับฟังการประชุมมอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

49

แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 3

50

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน และมอบรางวัลบุคคลดีเด่น รร.นป. ประจำปี 65

51

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๘

52

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๗

53

การฝึกยุทธวิธีนอกที่ตั้ง ค่ายฝึกนรเทพ 97

54

แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 98

55

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของ นนป.97

56

ประชุมประจำเดือน และการประกันคุณภาพ

57

กิจกรรมบริจาคโลหิต นป.97

58

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๒

59

เปิดการฝึกวิชาทหารหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๗

60

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๗

61

นักเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๒ มอบเสื้อผ้าและสิ่งของเพื่อส่งต่อให้แก่พี่น้องชาวดอย

62

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๒

63

แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 97

64

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๖

65

นนป.96 บริจาคโลหิต

66

การฝึกภาคสนามค่ายฝึกนรเทพ 96

67

กิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล หลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ ๙๖ มว.๑

68

กิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล หลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ ๙๖ มว.๒

69

เปิดการฝึกหลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ ๙๖

70

ลงทะเบียนประวัติหลักสูตรพันจ่าอากาศอาวุโสรุ่นที่ 2 ออนไลน์

71

เปิดการฝึกหลักสูตรนายทหารประทวนรุ่นที่ ๙๕

72

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๕

73

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๑

74

แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 95

75

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๑

76

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๔

77

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การทำประวัติออนไลน์ หลักสูตรนายประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 1

78

เปิดการฝึกวิชาทหาร นป.94

79

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๔

80

ปฐมนิเทศนักเรียนนายทหารประทวน รุ่นที่ 94

81

นนป.93 พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียนฯ

82

นนป.93 มอบอุปกรณ์การแพทย์ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน)

83

การเรียนวิชาแผนที่และเข็มทิศ นป.93

84

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๓

85

แจ้งรายละเอียดการทำประวัติของ หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ 94

86

การแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2565

87

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๓|
academic calendar

ปฏิทินการศึกษา

|
EXPLORE FOR COMMANDER

ผู้บังคับบัญชา


...
...


|
EXPLORE FOR NCOS

ตราสัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียน : About Ncos : เกี่ยวกับโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน|

EXPLORE FOR NCOS

ติดต่อโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน


โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 171  ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง  จ.กรุงเทพมหานคร  10210


Create By :จัดทำโดย กรรมวิธีข้อมูล.รร.นป.ยศ.ทอ.
โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ